Menu

Thể lệ thử thách

Trang chủ / Thể lệ thử thách

Thử thách này sẽ gồm 2 vòng

VÒNG 1 - THIẾT KẾ

Thời gian nhận bài tham dự từ ngày 28/03 đến ngày 07/05/2017

Thí sinh đăng kí tham gia tại designchallenge.uma.vn từ ngày 28/03/2017

Nhận đề thi qua Email đăng kí, gửi file trực tuyến theo huớng dẫn về cho BTC. BTC sẽ chọn ra 10 bài dự thi có kết quả tốt nhất được bước tiếp vào Vòng 2 – Thành phẩm. Kết quả sẽ được thông báo cho các thí sinh thông qua website, email và tin nhắn

VÒNG 2 - THÀNH PHẨM

Top 10 bản thiết kế được chọn tương ứng với 10 bạn trẻ sẽ được vào làm việc tại văn phòng chính của UMA tại Tp Hồ Chí Minh để được cùng làm việc với các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vưc nội thất tại UMA để tiến hành sản xuất sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Thời gian làm việc là từ tháng 5 – tháng 7/2017.

Tiêu chí chấm giải: Tính ứng dụng, chức năng của sản phẩm; Đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng và Thiết kế độc đáo.

LƯU Ý

QUY CÁCH THAM DỰ:

1. Yêu cầu: Các tác phẩm dự thi phải là bản gốc và do chính tác giả thiết kế.

2. Xu hướng cuộc thi: Sau khi dăng nhập vào designchallenge.uma.vn bạn sẽ nhận thông tin qua email cung cấp

3. Phương thức tham gia:

4. Số mẫu tham dự: Mỗi thí sinh gửi tối đa 03 mẫu thiết kế.

5. Đối tượng dự thi: Tất cả các bạn trẻ có tình yêu và năng lực trong lĩnh vực thiết kế nội thất.

6. Yêu cầu về bản thảo dự thiết: Bản phác thảo thiết kế sản phẩm/3D của sản phẩm đã hoàn thiện. Định dạng gửi file là PDF.