Menu

ban giám khảo

Trang chủ / Ban giám khảo

August Wingardh

Người sáng lập kiêm Chủ tịch công ty

Ebba Wingardh

Giám đốc của các mặt hàng trang trí nhỏ

Jan-Erik Svensson

Giám đốc phát triển ngành nội thất

Marie-Claire Hai Yen

Giám đốc sáng tạo mặt hàng vải gia dụng

Joachim Poirier

Chuyên gia thiết kế Nội Thất cao cấp