Menu

đăng ký tham dự

Trang chủ / Đăng ký tham dự

YÊU CẦU CỦA THỬ THÁCH

Tiêu chí đánh giá:

  • Bám sát bản yêu cầu thiết kế, thẩm mĩ

  • Công thái học(độ chịu lực của sản phẩm)

  • Công năng

  • Cách sử dụng chất liệu

  • Khả năng sản xuất sản phẩm hàng loạt.

Sản phẩm cần thiết kế

Một trong những sản phẩm bên dưới, đáp ứng bản tóm tắt nhu cầu người dùng, có đặc điểm của nhân tố mang âm hưởng thời đại, bảng màu và chi tiết đặc thù của từng sản phẩm

ĐÔN

Chất liệu: Gỗ và nệm

Nguyên liệu được sử dụng là gỗ cao su, gỗ keo hoặc tre.

Ghế có thể được bọc bằng vải hoặc PVC/PU

LỌ HOA

Đồ đá hoặc đất nung

Tráng men.

1 - 2 màu

HỌA TIẾT VẢI VÓC

Vải lanh hoặc cotton

3-5 màu

Kỹ thuật: in lưới, thêu, in lưới toàn bộ

Kích cỡ: 50x50cm